Veel gestelde vragen

 • Is Leefschool Eureka een school voor slimme kinderen?

  Ja. En neen. Leefschool Eureka maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en wil onderwijs verstrekken aan zoveel mogelijk kinderen. In Leefschool Eureka besteden we dus niet alleen aandacht aan leerlingen die wat bijkomende ondersteuning nodig hebben, maar ook aan kinderen die extra uitdagingen aankunnen. We zorgen ervoor dat ook zij geprikkeld en gemotiveerd blijven. Ook meer- of hoogbegaafde leerlingen krijgen dus oefeningen op maat. Projectonderwijs en contractwerk lenen zich hier goed toe.
   

 • Is Eureka een school voor buitengewoon onderwijs?

  Neen. 'Het lukt niet in een gewone school, dus proberen we maar eens een methodeschool,' is zowat de slechtst mogelijke reden om te kiezen voor een leefschool. In Leefschool Eureka werken we met dezelfde leerplannen als in een traditionele school. De eindtermen zijn dezelfde en wie bij ons zijn getuigschrift behaalt, zou dat net zo goed halen in een andere school. Onze school is dus geen alternatief voor het buitengewoon basisonderwijs.>
   

 • Waar kan mijn kind terecht na Leefschool Eureka?

  Wie bij ons zijn getuigschrift basisonderwijs behaalt, heeft een stevige basis voor de toekomst gelegd. Leerlingen die de oudste leefgroep verlaten, kunnen zonder problemen doorstromen naar eender welke secundaire school. In Leefschool Eureka wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig werk, planning en groepswerk. Net deze vaardigheden komen goed van pas in de middelbare school.
   

 • Mogen de kinderen doen wat ze willen?

  Absoluut niet! Ook in een leefschool gelden regels en afspraken. Vaak komen deze echter tot stand in samenspraak met de leerlingen, zodat zij zich betrokken voelen en sneller geneigd zijn om de afspraken spontaan te respecteren.
   

 • Waarom zou ik kiezen voor een leefschool?

  Een leefschool is een goede keuze als u:

  • wilt dat uw kind zich ook op creatief en sociaal-emotioneel gebied zo volledig mogelijk ontwikkelt
  • wilt dat uw kind een onderzoekende, nieuwsgierige houding krijgt tegenover de wereld
  • wilt dat uw kind kan leren over dingen waarin het geïnteresseerd is
  • interactie ook belangrijk vindt en wilt dat uw kind zelfverzekerd in de maatschappij komt te staan
  • wilt dat uw kind voor zichzelf weet op te komen en zijn of haar mening zegt
  Daarnaast is Leefschool Eureka een kleine, familiale school in een uitzonderlijk groene omgeving, waar de nadruk ligt op het samen leren, (be-)leven en ontdekken.
   
 • Leert men op Eureka alles wat men op een lagere school moet leren?

  Kinderen krijgen op een leefschool de kans en de tijd om actief betrokken te zijn bij wat er rondom hen gebeurt. Zo wordt er sterk gewerkt met projecten. Deze projecten worden grondig uitgewerkt in de leefgroepen en o.a. via groepswerk en coöperatieve werkvormen besproken, gestuurd en geëvalueerd. Tijdens de projecten realiseren we een geïntegreerde aanpak van alle leergebieden en leerdomeinen uit het leerplan. Het is aan de leerkracht om te bewaken dat de doelen die in het leerplan staan gedurende het schooljaar ook bereikt worden.
   

 • Hoe zit het met structuur en discipline in Leefschool Eureka?

  Elk kind krijgt bij het uitwerken van een project een deeltaak toegewezen en draagt dus mee verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Een project wordt gestructureerd aangepakt en de kinderen stellen samen met de leerkracht een planning op. Ook tijdens contractwerk moeten de kinderen hun taken zodanig plannen dat ze binnen de vooropgestelde tijd kunnen worden afgewerkt. Deze vaardigheden komen hen erg van pas in het secundair onderwijs en het latere leven.
   

 • Hoe zit het met de ouderparticipatie?

  In Leefschool Eureka streven we naar een gezonde ouderparticipatie. We verwachten dat ouders zich interesseren voor wat er reilt en zeilt op school. Voor ouders die zich kunnen vrijmaken organiseren we geregeld een forum waarop de kinderen uitleg geven bij de afgelopen projecten. Ook zijn er geregeld toonmomenten in de klas. Ouders die actief willen participeren aan het klasgebeuren, kunnen op vraag van de leerkracht meehelpen bij ateliers of een groep helpen begeleiden bij een uitstap. Er is ook een ouderwerkgroep (Move!) die de school actief ondersteunt en mee instaat voor de organisatie van een aantal activiteiten. De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijsgebeuren en de schoolorganisatie berust echter bij het team en de directie. Zij bepalen op basis van de leerplannen en de decretale verplichtingen de koers die de school vaart.