Samen leven, samen leren

Nieuw schoolgebouw

Ontdek onze toekomstplannen!

“Onze school is gericht op actief, kwaliteitsvol onderwijs waarbij we samen leren, beleven en ontdekken. En dat werd heel moeilijk in de huidige context van gedateerde klasruimtes. Het was dus hoog tijd voor vernieuwing, wat we nu kunnen waarmaken met gloednieuwe, innovatieve, flexibele leeromgevingen.”

Knap staaltje architectuur

De architecten vertaalden de onderwijsvisie van de leefschool in een knap staaltje innovatieve architectuur. Ze besloten om de site voor een groot deel te ontharden en kozen voor 1 compacte nieuwbouw met 2 bouwlagen.

Het ontwerp kenmerkt zich door een unieke vijfhoekige vorm met ruime instructielokalen en lichtrijke werkplekken om samen te werken.

Een centraal forum

Een opvallend kenmerk van het interieur is de centrale ruimte, het forum. 

Deze dubbelhoge ruimte, die centraal door het gebouw loopt, bevordert een vlotte circulatie en dient bovendien als polyvalente lesruimte voor alle klassen. 

Door de klaslokalen strategisch rondom de hal te plaatsen, ontstaat er een visuele verbinding tussen de ruimtes, wat grensverleggende interactie en samenwerking tussen leerlingen mogelijk maakt.

Integratie met de buurt

Daarnaast zorgt de architectuur voor een sterke relatie tussen de klassen met de buitenomgeving. 
Want achteraan de site laat het ontwerp ruimte over voor een weelderige groene speelplaats, die naadloos aansluit op het aangrenzende park- en weidelandschap.

De sporthal die zich op de eerste verdieping bevindt, kan ook door diverse lokale verenigingen gebruikt worden buiten de schooluren en is te bereiken via een buitentrap. Het autonoom gebruik van de sporthal versterkt de open visie van de school en bevordert de integratie met de buurt.

Vragen over de werken?  Neem dan zeker contact op.

Planning van de werken

Het bouwbedrijf zal naar verwachting de werken kunnen starten in het najaar van 2024.
Eerst wordt de tijdelijke huisvesting voorzien voor de kleuters, waarna met de afbraak van de huidige gebouwen kan worden gestart. In een tijdspanne van ongeveer één jaar zal het gebouw operationeel zijn.