CLB

CLB
 • Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding op vier domeinen:
  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren
 • In een CLB werken psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en artsen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij/zij zijn/haar kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.
 • Lees meer over de specifieke taken en bevoegdheden van het CLB in het schoolreglement.
 • De school is verbonden aan het CLB Wetteren, dat op haar beurt deel uitmaakt van het CLB Dendermonde.

CLB Dendermonde

Hoofdzetel: Grote Markt 25 , 9200 Dendermonde
Tel. 052 33 88 80
e-mail: clb.dendermonde@g-o.be

http://www.clbdendermonde.be
http://www.go-clb.be