Onze visie

Leefschool Eureka is een school die :

 • kinderen structuur biedt en hen leert plannen
 • openheid nastreeft en kinderen leert om hun mening beleefd en correct te verwoorden
 • creativiteit stimuleert
 • durf aanleert zonder overmoedig te worden
 • kinderen begeleidt om kritisch te leren denken over de snel evoluerende maatschappij
 • kinderen en ouders inspraakmogelijkheden biedt
 • de lat hoog legt : een methodeschool streeft immers dezelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen na als een traditionele school, alleen de aanpak is verschillend
 • oog heeft voor kinderen die nood hebben aan extra uitdagingen
 • uniek gelegen is : middenin het groen, aan de rand van Wetteren

In een leefschool :

 • gaan volwassenen op gelijke voet om met kinderen
 • is er zowel aandacht voor het individuele als voor de groep
 • leeft en leert men in een niet-competitief klimaat, waarbij gestreefd wordt naar succeservaringen voor elk kind
 • heeft men oog voor alle mogelijke talenten van kinderen, biedt men die talenten ontplooiingskansen en waardeert men die talenten

Aarzel niet om ons te contacteren indien u de school wil bezoeken ! We leiden u graag rond en leggen u met veel plezier en enthousiasme het principe van de leefscholen van het GO! uit.